Thursday, March 12, 2015

حسابگر مالی 2.2 منتشر شد

این آخرین به روزرسانی در مورد اشکال UTF8 است. بابت این اشکالات از شما عزر خواهی می کنم!
با این وجود، یکی از مزیت های برنامه های جاوا این است که امدازه کمی دارند و برای همین شما به سرعت می توانید آنها را دانلود کنید.
لینک دانلود نسخه جدید این است: