Friday, October 21, 2016

حسابگر مالی نسخه 4.1 منتشر شد

امکانات جدید در این نسخه:
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*7pVCSZKT4M13HmAyIX0eRw.png
* یک سری اشکالات جدی در بخش وام و یک سری اشکالات جزئی در دیگر بخشهای محاسباتی رفع شدند.
* برنامه اکنون می تواند خروجی به روز نشده را با رنگ قرمز مشخص کند.
* فایل خروجی نوع HTML اکنون می تواند انواع زبانها (فونت UTF-8) را نمایش دهد.
* قابلیت نصب بهتر در ویندوز؛ ولی با این وجود، باید برنامه جاوا نسخه 8 یا بالاتر را نصب کرده باشید تا برنامه بتواند اجرا شود.
 https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*baJdrV5kNMYBROH6Mbol5w.png
لینک دانلود برای ویندوز:

 https://sourceforge.net/projects/financialcalculator-windows
 

لینک دانلود فایل جاوا برای تمامی سیستم عامل ها:

https://sourceforge.net/projects/financialcalculator