Wednesday, March 11, 2015

برنامه حسابگر مالی به روز شد

به دلیل وجود اشکالاتی در ذخیره کردن زبانهایی با نوع حروف UTF8، نسخه جدید برنامه حسابگر مالی ساخته شد.
شما می توانید از طریق همان برنامه قبلی به بررسی وجود به روزرسانی اقدام کنید و یا مستقیما به لینک زیر بروید و آن را دانلود کنید: